Articles

23 lutego, 2023

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland, współpraca z Uniwersytetem Medycznym pozwoli nam na wspólną realizację projektów badawczo- rozwojowych z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, których wynikiem będą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada 80 klinik, zatrudnia 1600 lekarzy i przyjmuje ponad 86 000 pacjentów rocznie, a studiuje 11 000 studentów Liczby robią wrażenie,

Jakie wyzwania stoją przed start-upami w 2023 roku?

Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja i kryzys energetyczny odcisnęły znaczne piętno na niemal każdej gałęzi i rynek start-upów nie jest tu wyjątkiem. Prawie połowa z nich odczuła znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności. Tych, którzy nie odnotowali wzrostu kosztów, jest 50 proc. Z kolei start-upów, w których koszty uległy zmniejszeniu, jest śladowa liczba (tylko 1 proc.…

View details