Articles

25 kwietnia, 2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland, współpraca z Uniwersytetem Medycznym pozwoli nam na wspólną realizację projektów badawczo- rozwojowych z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, których wynikiem będą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada 80 klinik, zatrudnia 1600 lekarzy i przyjmuje ponad 86 000 pacjentów rocznie, a studiuje 11 000 studentów Liczby robią wrażenie,

Z radością informujemy, iż Fundacja Instytut Innowacyjnych Rozwiązań została członkiem Klastra.

Instytut Innowacyjnych Rozwiązań od 2022 roku zajmuje się pozyskiwaniem środków oraz realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych środków europejskich, w tym w ramach programu Erasmus+ oraz z programów ramowych Unii Europejskiej, programów krajowych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych dla instytucji szkolnictwa wyższego, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz firm.…

View details