Articles

10 maja, 2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland, współpraca z Uniwersytetem Medycznym pozwoli nam na wspólną realizację projektów badawczo- rozwojowych z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, których wynikiem będą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada 80 klinik, zatrudnia 1600 lekarzy i przyjmuje ponad 86 000 pacjentów rocznie, a studiuje 11 000 studentów Liczby robią wrażenie,

Nasi na XXXIII Forum Ekonomicznym w Karpaczu!

Prezes Artur Kopacz został zaproszony przez marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Forum do prowadzenia panelu dyskusyjnego poświęconego zmianom, jakie innowacje cyfrowe wywołują we współczesnym świecie.Forum odbędzie się w dniach 3- 5 września, w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Hasło przewodnie to „Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość”.

View details