Articles

4 czerwca, 2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland, współpraca z Uniwersytetem Medycznym pozwoli nam na wspólną realizację projektów badawczo- rozwojowych z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, których wynikiem będą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada 80 klinik, zatrudnia 1600 lekarzy i przyjmuje ponad 86 000 pacjentów rocznie, a studiuje 11 000 studentów Liczby robią wrażenie,

Spółka celowa Politechniki Łódzkiej dołącza do Klastra

TULVENTURE jest w 100% własnością Politechniki Łódzkiej. Powstała w celu komercjalizacji pomysłów rozwijanych na uczelni. Wspiera studentów i naukowców w początkowych fazach zakładania własnego biznesu, pomagając w formalnościach związanych z zakładaniem firmy, zapewniając doradztwo prawno-finansowe oraz dostęp do infrastruktury i zasobów Politechniki Łódzkiej. Dzięki temu, proces tworzenia startupu lub spin-offu jest bardziej efektywny i mniej…

View details