Articles

4 lipca, 2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland, współpraca z Uniwersytetem Medycznym pozwoli nam na wspólną realizację projektów badawczo- rozwojowych z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, których wynikiem będą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada 80 klinik, zatrudnia 1600 lekarzy i przyjmuje ponad 86 000 pacjentów rocznie, a studiuje 11 000 studentów Liczby robią wrażenie,

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024

W Sound Garden Hotel Warsaw odbyły się dwudniowe obrady Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024. W tym roku obrady przebiegały pod hasłem „Finanse dla Innowacji – Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki.Tegoroczne Forum, którego Fundacja Rozwoju Innowacji była partnerem, reprezentował Artur Kopacz oraz…

View details