Articles

fri@administrator

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland, współpraca z Uniwersytetem Medycznym pozwoli nam na wspólną realizację projektów badawczo- rozwojowych z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, których wynikiem będą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada 80 klinik, zatrudnia 1600 lekarzy i przyjmuje ponad 86 000 pacjentów rocznie, a studiuje 11 000 studentów Liczby robią wrażenie,

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024

W Sound Garden Hotel Warsaw odbyły się dwudniowe obrady Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024. W tym roku obrady przebiegały pod hasłem „Finanse dla Innowacji – Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki.Tegoroczne Forum, którego Fundacja Rozwoju Innowacji była partnerem, reprezentował Artur Kopacz oraz…

View details
Pięć kolejnych firm przystąpiło w czerwcu do Klastra Startup made in Poland

Wśród nich jest nasza zaprzyjaźniona szkoła językowa Lloyd Woodley.Szkoła językowa Lloyd Woodley English Language Centre w Łodzi prowadzi kursy z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Łodzi. Szkoła Językowa Lloyd Woodley English Language Centre to pierwsza w Łodzi szkoła języka angielskiego założona i prowadzona przez Brytyjczyków od 2000 roku. Kursy B1 do C1…

View details
Fundacja Rozwoju Innowacji została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Fundację na posiedzeniach Rady reprezentował będzie prezes Artur Kopacz, współpraca w Radzie pozwoli nam na udział w projektach legislacyjnych w obszarach zainteresowania Fundacji. Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim: Możliwości kompetencyjne Rzecznika MŚP: Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi: Rzecznik…

View details
Fundacja we współpracy partnerami serdecznie zapraszają na konferencję

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców Pt.  Finanse dla Innowacji – Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki” która odbędzie się w dniach 3-4 lipca w hotelu Sound Garden Hotel Warsaw,przy ul. Żwirki i Wigury 18, w Warszawie   Udział w konferencji jest bezpłatny.  …

View details
Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich we współpracy z kluczowymi organizacjami rynku biznesu w Polsce oraz pod patronatami m.in.: Ministra Rozwoju i Technologii i Komisji Europejskiej oraz wraz z  Partnerami Branżowymi serdecznie zapraszają na Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, które odbędzie się3-4 lipca w Sound Garden Hotel Warsaw. Tematem przewodnim najbliższego Forum będą „Finanse dla Innowacji-Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa mikro,…

View details
Spółka celowa Politechniki Łódzkiej dołącza do Klastra

TULVENTURE jest w 100% własnością Politechniki Łódzkiej. Powstała w celu komercjalizacji pomysłów rozwijanych na uczelni. Wspiera studentów i naukowców w początkowych fazach zakładania własnego biznesu, pomagając w formalnościach związanych z zakładaniem firmy, zapewniając doradztwo prawno-finansowe oraz dostęp do infrastruktury i zasobów Politechniki Łódzkiej. Dzięki temu, proces tworzenia startupu lub spin-offu jest bardziej efektywny i mniej…

View details
Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców pod patronatem partnerskim Fundacji Rozwoju Innowacji

Forum to swego rodzaju coroczny przegląd międzysektorowy – okrągły stół instytucji finansowych i przedsiębiorców na którym dyskutowane są bieżące i strategiczne zagadnienia współistnienia obu sektorów. Od wspólnej analizy dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, poprzez dyskusję nt. uwarunkowań regulacyjnych, po planowane remedia, w tym nowe instrumenty publicznego wsparcia finansowania. Podczas tegorocznego Forum przedstawione…

View details
Nasi na XXXIII Forum Ekonomicznym w Karpaczu!

Prezes Artur Kopacz został zaproszony przez marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Forum do prowadzenia panelu dyskusyjnego poświęconego zmianom, jakie innowacje cyfrowe wywołują we współczesnym świecie.Forum odbędzie się w dniach 3- 5 września, w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Hasło przewodnie to „Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość”.

View details
Z radością informujemy, iż Fundacja Instytut Innowacyjnych Rozwiązań została członkiem Klastra.

Instytut Innowacyjnych Rozwiązań od 2022 roku zajmuje się pozyskiwaniem środków oraz realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych środków europejskich, w tym w ramach programu Erasmus+ oraz z programów ramowych Unii Europejskiej, programów krajowych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych dla instytucji szkolnictwa wyższego, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz firm.…

View details
Kochani miło nam poinformować, że do naszego zespołu dołączył Grzegorz Kacewicz.

Kochani miło nam poinformować, że do naszego zespołu dołączył Grzegorz Kacewicz. Jeden z najlepszych specjalistów w pozyskiwaniu funduszy Unijnych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, Ukończył również Studia Podyplomowe: Fundusze Unii Europejskiej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Grzegorz ma na koncie imponującą kwotę pozyskanych funduszy i dotacji bo prawie 800 milionów. Robi…

View details