31 maja 2024

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców pod patronatem partnerskim Fundacji Rozwoju Innowacji

Logo_ZBP_01_(jpg)_080724

Forum to swego rodzaju coroczny przegląd międzysektorowy – okrągły stół instytucji finansowych i przedsiębiorców na którym dyskutowane są bieżące i strategiczne zagadnienia współistnienia obu sektorów. Od wspólnej analizy dostępu przedsiębiorców do kredytu i innych usług finansowych, poprzez dyskusję nt. uwarunkowań regulacyjnych, po planowane remedia, w tym nowe instrumenty publicznego wsparcia finansowania. Podczas tegorocznego Forum przedstawione zostaną najnowsze raporty o stanie i perspektywach rynku kredytowego oraz stanu innowacyjności gospodarki wraz z możliwościami finansowania jej rozwoju, w tym opinie ambitnych klientów banków i innych instytucji finansowych. Zachęcamy też do polemiki z regulatorami i czempionami rynku nt. innowacji finansowych dla biznesu oraz warunków prowadzenia i finansowania nowoczesnej działalności gospodarczej. Bezwzględnie wartościowym obszarem interakcji będzie także możliwość bezpośrednich, indywidualnych konsultacji z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.