17 lutego 2023

Wejścia kapitałowe

wejscia-kapitalowe

Wejście kapitałowe umożliwia Ci pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania w zamian za część udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. Poza kapitałem na rozwój otrzymujesz wsparcie biznesowe od funduszu VC.

Co musisz wiedzieć?

Wejście kapitałowe umożliwia pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania w zamian za część udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie. Wybrana przez BGK instytucja – fundusz inwestycyjny, lokuje swój kapitał w młode przedsiębiorstwa, obejmując tym samym część ich praw udziałowych.

Co zyskasz?

Po pierwsze zyskasz stałe źródło finansowania i stabilnego partnera biznesowego. Po drugie, wprowadzając na rynek nowe, ulepszone produkty i usługi, otrzymasz wsparcie mentorskie, branżowy know–how, wyższą kulturę organizacyjną i kapitał na inwestycje rozwojowe, a także wsparcie w pozyskiwaniu klientów na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Wkład, jaki fundusz inwestycyjny wprowadza do firmy, umożliwi wdrożenie innowacyjnych pomysłów, inwestycje i rozwój.

Po zakończeniu okresu inwestycyjnego, fundusz podejmie decyzję o wyjściu inwestycyjnym w najbardziej optymalnej dla stron formie, m.in. poprzez znalezienie inwestora strategicznego/branżowego, wykup menadżerski czy też sprzedaż w drodze oferty publicznej.

Wejścia kapitałowe dostępne są na terenie wybranych województw. Aktualną ofertę znajdziesz na stronie.

Wejście kapitałowe może wynieść do 5 mln zł, a maksymalny okres finansowania to od 7 do 10 lat (w zależności od województwa).

Jakie wymagania musisz spełnić?

Wejścia kapitałowe skierowane są do mikro, małych i średnich, firm, (w zależności od regionu; w woj. pomorskim dopuszczalne również duże przedsiębiorstwa) na wczesnym etapie rozwoju. Wymagania, które trzeba spełnić, by skorzystać z tego produktu, różnią się poszczególnych województwach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

Jak skorzystać z produktu?

Wejdź na stronę i znajdź produkt dostępny w Twoim województwie. Na stronie produktowej znajdziesz kontakt do funduszy venture capital, które na podstawie umów z BGK, oferują wejścia kapitałowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany – zgłoś się do wybranej instytucji finansującej, która przeprowadzi Cię przez cały proces uzyskania wsparcia.