Oferta Fundacji Rozwoju Innowacji


Wdrażamy innowacyjne produkty, tworzymy platformę pomiędzy instytucjami, inwestorami, a startupami, która ma ułatwić komunikację, transferować międzykontynentalnie nowe technologie i zdobywać środki na ich rozwój.

Zapewniamy kompleksową pomoc przy realizacji innowacyjnych projektów od przeprowadzenia ich analizy, pozyskania funduszy do promocji i wdrożenia produktu również na rynki zagraniczne.

Z naszym wsparciem możesz wdrożyć nowy produkt w oparciu o partnerską współpracę z doświadczonym interdyscyplinarnym zespołem

Wybrany zakres współpracy może obejmować
– zbudowanie zespołu do realizacji projektu,
– zarządzanie projektem,
– zaangażowanie instytucji, uczelni oraz centrów badawczych,
– produkcję prototypów technologii od 1 do 9 poziomu gotowości technologicznej (TRL),
– ochronę patentową,
– obsługę księgową,
– obsługę informatyczną,
– pozyskanie źródeł finansowania ze środków unijnych oraz inwestorów krajowych i zagranicznych.

W ramach poszczególnych działań możesz liczyć na:
– ocenę merytoryczną, sporządzenie i rozliczenie wniosków o dofinansowanie
 obsługę informatyczną, marketingową, medialną w tym rzecznika prasowego.

Fundacja w ramach celów statutowych realizuje działania medialne od tworzenia materiałów telewizyjnych, spotów reklamowych, wydarzeń branżowych, konferencji prasowych. Udziału w konferencjach również z udziałem naszych ekspertów.