Zarząd

Artur Kopacz

Fundator i Prezes zarządu

„Artur Kopacz – Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Innowacji, doświadczony menadżer od ponad 20 lat przedsiębiorca, innowator, miłośnik nowych technologii oraz podróży, cechuje się wartościami fair play zarówno w biznesie jak i sporcie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał na 4 kontynentach, analityczny obserwator zmieniających się trendów i rozwoju produktów z obszaru new-tech, jego specjalizacją są innowacje, dzięki którym autorskie produkty o ponadprzeciętnych możliwościach rozwoju mają szanse zmieniać rzeczywistość i poprawiać jakość życia w obszarach telemedycyny, retail i Internet of things.

Artur posiada wysokie kompetencje w zakresie zarzadzania projektami jest autorem kilku międzynarodowych projektów promujących Polskę na arenie międzynarodowej, docenia istotę społecznej odpowiedzialności i postawy obywatelskiej, do swoich projektów angażował między innymi Polski Komitet Olimpijski, Europejską Unię Dziennikarzy Sportowych, Ministerstwo Sportu, Polski Związek Piłki Nożnej, Województwo Łódzkie, Urząd Miasta Łodzi oraz najważniejsze media krajowe, zagraniczne i międzynarodowe korporacje jak 3M, Adidas, Carlsberg, Coca-cola, Go sport, Hyundai, Indesit, Intersport, McDonald`s, PierreFabre, Reebok, Rossmann, Suzuki, Totalizator.

Artur Kopacz dostrzega ogromną szanse rozwoju Polski poprzez współpracę z instytucjami Unii Europejskiej jako przedsiębiorca wielokrotnie uczestniczył w projektach finansowanych z programów innowacyjnej gospodarki w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Województwa Łódzkiego. Prywatnie, szczęśliwy tata 9 letniej Laury, lubi aktywnie spędzać czas. Podróżowanie, nurkowanie, tenis i narty to jego ulubione formy relaksu.

Kontakt

a.kopacz@fundacjarozwojuinnowacji.org

Grzegorz Kacewicz

Wiceprezes zarządu 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Ochrona Środowiska, specjalizacji: zarządzanie i planowanie w ochronie środowiska. Ukończył Studia Podyplomowe: Fundusze Unii Europejskiej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w zakresie pozyskiwania i rozliczania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, przede wszystkim ze środków pomocowych funduszy unijnych. Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych, w szczególności obejmujących wdrożenia nowych rozwiązań technologiczno – produktowych. Przy przygotowywaniu koncepcji dla projektów systematycznie współpracuje z instytucjami finansowymi, rzecznikami patentowymi, instytucjami otoczenia biznesu, a przede wszystkim sferą nauki oraz jednostkami badawczymi.

Z tematyką pozyskiwania i rozliczania pomocy publicznej związany od 2008 r. Tajniki przyznawania i rozliczania dotacji poznał pracując w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pełniąc funkcję koordynatora projektów w Fundacji Polityki Rozwojowej, gdzie przygotowywał i koordynował realizację projektów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska. 

Pracował jako menadżer projektów w firmach doradczych specjalizujących się w tematyce unijnej. Podczas swojej dotychczasowej kariery zawodowej przygotowywał setki projektów, których efektem są wdrożenia nowych technologii produkcyjnych, dzięki którym na rynek wprowadzany jest innowacyjny asortyment produktowo – usługowy, przedsiębiorstwa rozbudowują swoją infrastrukturę badawczo rozwojowa tworząc nowoczesne laboratoria oraz poszerzają rozpoznawalność swoich marek poprzez internacjonalizację. Łączna kwota otrzymanej dotychczas pomocy opiewa na około 800 mln zł. Wspólnik oraz Członek Zarządu Segito Doradztwo Biznesowe – firmy doradczej wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu dotacji na projekty B+R oraz inwestycje.

Autor artykułów oraz publikacji z tematyki energetyki oraz rozwoju zrównoważonego. Fundator Instytutu Partnerstwa Wschodniego. Prywatnie miłośnik kotów, kina oraz sportu, w szczególności piłki nożnej oraz koszykówki. W wolnych chwilach poszerza wiedzę z zakresu nowych technologii.

Kontakt

g.kacewicz@fundacjarozwojuinnowacji.org

Tomasz Zgierski

członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem magistra nauk ekonomicznych, zdobył solidne fundamenty teoretyczne, które stanowią podstawę jego kariery zawodowej. Jako założyciel i twórca firm i inicjatyw biznesowych wykazał się nie tylko przedsiębiorczością, ale również zdolnością do identyfikacji nowych możliwości rynkowych i budowania od podstaw prężnie działających instytucji. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również kluczowe role w kadrze zarządzającej różnorodnych przedsiębiorstw oraz wieloletnią pracę na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej, co świadczy o jego umiejętnościach w zarządzaniu zespołami, planowaniu strategicznym oraz skuteczności w budowaniu struktur organizacji.

Specjalizując się w marketingu internetowym, zwłaszcza w marketingu skoncentrowanym na osiąganiu konkretnych rezultatów (performance marketing), z wykorzystaniem narzędzi takich jak Meta Ads, Google Ads, Microsoft Ad i innych, wykazał się głęboką wiedzą i umiejętnościami w zakresie projektowania i prowadzenia kampanii online, optymalizacji konwersji oraz analizie danych w celu podnoszenia efektywności biznesowej firm. Jego status certyfikowanego partnera marketingowego Google i Meta, a także rola doradcy w zespole Google Ads Advisors Community, potwierdzają wysoki poziom ekspertyz i uznanie w branży marketingowej. Jako pasjonat innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, zwłaszcza tych opartych na sztucznej inteligencji, systemach uczących się i analizach behawioralnych konsumentów, wdraża nowe technologie, które są stosowane do zwiększania efektywności ekonomicznej firm i instytucji.

Jego aktywne uczestnictwo w wielu organizacjach pozarządowych związanych z otoczeniem biznesu podkreśla zaangażowanie w rozwój społeczności biznesowej. To zaangażowanie świadczy nie tylko o chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również o zdolności do budowania sieci kontaktów profesjonalnych i wsparciu inicjatyw na rzecz innowacji i rozwoju biznesu.

Kontakt

t.zgierski@fundacjarozwojuinnowacji.org

dr Katarzyna Trzeciak

dyrektor biura zarządu

Katarzyna Trzeciak absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, posiadająca stopień doktora nauk ścisłych nadany jej przez Radę Naukową Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni pracownik tej Instytucji. Jest osobą z dużym doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych.

Kierowała grantami Fuga – 2 przyznanymi przez Narodowe Centrum Nauki, ponadto uczestniczyła w realizacji wielu innych grantów naukowych, w których pełniła funkcję Wykonawcy. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i wystąpieniach. Jest współautorką kilkunastu publikacji i patentów. Dysponuje szerokim doświadczeniem menedżerskim. Jest laureatką projektu “Biznes jest kobietą”. Posiada różnorodne kontakty branżowe, jak również nawiązuje kontakty w najbardziej innowacyjnych miejscach na świecie, które pozwalają zdobywać przewagę konkurencyjną na rynku. Od kilku lat związana jest z branżą nowych technologii, uczestniczy w targach i zagranicznych podróżach, dzięki którym poznaje nowatorskie rozwiązania i implementuje je
do rozwoju własnych produktów.

Kontakt

k.trzeciak@fundacjarozwojuinnowacji.org

Michał Kacewicz

członek Rady Programowej

Niezależny ekspert zajmujący się rynkiem politycznym i gospodarką krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Jest konsultantem ds. rynków wschodnich i inwestycji na rynkach wschodnich. Jest członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz konsultantem i współpracownikiem polskich i europejskich firm działających w obszarze handlu i inwestycji na Ukrainie. W ramach Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest przewodniczącym Komitetu ds. Gospodarki Odpadowej. Doradza polskim i europejskim firmom z branży odpadowej w inwestycjach na rynku ukraińskim. 

Publicysta i dziennikarz portalu Biełsat. Były, wieloletni dziennikarz tygodnika „Newsweek Polska” (2001-2018). Regularnie komentuje najważniejsze wydarzenia związane z wydarzeniami na Ukrainie, w Rosji i Białorusi w TVN 24, Polsacie, TOK FM i Polskim Radiu w Polsce.

Autor czterech książek poświęconych wydarzeniom Euromajdanu i wojnie w Donbasie na Ukrainie oraz biografii Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Autor analiz rynku politycznego dla think-tanków (m.in. Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Political Capital Insitute w Budapeszcie i Fundacji Carnegie). Fundator i członek zarządu Instytutu Partnerstwa Wschodniego. Współpracownik Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Kontakt

Tomasz Mateusz Gitner

członek Rady Programowej

Absolwent Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, oraz Wydziału Nauk Zespolonych Stargardzkiej Szkoły Wyższej Stargardinum. W ostatnim czasie w związku ze zmianą podejścia w zarządzaniu projektami do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego studia z tego zakresu. Doświadczenie zawodowe gromadził pracując w firmach zajmujących się szeroko pojętym IT oraz firmach zajmujących się chemią. W ramach swoich zainteresowań chemicznych współpracował z firmami zajmującymi się produkcją spożywczą oraz recyklingiem. Wraz ze współpracownikami opracował i zgłosił do patentu krajowego i europejskiego technologię otrzymywania preparatów z nieprażonego ziarna kawy. Wraz z zespołem nadal opracowuje nowe produkty z dziedziny chemii które systematycznie są zgłaszane do patentowania. Przy projektach informatycznych zajmował się projektowaniem, testowaniem, wdrażaniem, administrowaniem systemów informatycznych. Jest ekspertem branżowym, z dziedziny informatyki i chemii, najstarszej polskiej organizacji certyfikującej – Polskiego Rejestru Statków S.A., jest też Doradcą Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Jako ekspert branżowy z dziedziny informatyki i chemii, wniósł nieocenioną wartość w projekty z pogranicza tych dziedzin, co umożliwiło firmom z Grupy mediaM oraz podmiotów współpracujących na rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Kontakt

t.gitner@fundacjarozwojuinnowacji.org

Dr n. farm. Angelika Adamus-Grabicka

członek Rady Programowej

Angelika jest adiunktem w Katedrze Chemii Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoją przygodę z Uniwersytetem Medycznym rozpoczęła zaraz po studiach od stażu dla Młodych Naukowców. Następnie realizowała studia doktoranckie, podczas których pracowała naukowo w zakresie syntezy, badań fizykochemicznych i biologicznych nowych związków z grupy spiropirazolin o aktywności przeciwnowotworowej. Podczas studiów doktoranckich realizowała projekty dydaktyczne i granty naukowe, które zaowocowały współpracą naukową z wieloma naukowcami i ośrodkami badawczymi. W czasie wolnym od pracy naukowej Angelika prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz aktywnie działa na arenie uczelnianej, uczestnicząc w projektach i konferencjach. Od kilku lat organizuje konferencję naukowo-szkoleniową, podczas której studenci mają okazję poznać przemysł farmaceutyczny i medyczny oraz poszerzyć swoje umiejętności podczas szkoleń. Nieliczne wolne chwile spędza z rodziną na wspólnych wędrówkach górskich i wycieczkach rowerowych. Chwile wytchnienia przynosi jej również czytanie książek.