Fundacja Rozwoju Innowacji

WSPIERAMY POLSKIE INNOWACJE

Pomagamy wdrażać innowacyjne produkty, tworzymy platformę pomiędzy instytucjami, inwestorami, a startupami, która ma ułatwić komunikację, transferować międzykontynentalnie nowe technologie i zdobywać środki na ich rozwój.

Jak i kto może zostać naszym członkiem?

Każdy podmiot/startup i osoba, która ma innowacyjny pomysł/produkt/usługę.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach:
od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Celem programu jest:

Wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

Planowane działania:

Instytucje finansujące:

Masz jakieś pytania?
Napisz, skontaktuj się z nami.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Możesz skupić się na swoim projekcie, a my bezpłatnie pomożemy zdobyć dla Ciebie środki, rozwinąć produkt i go skomercjalizować