18 czerwca 2023

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland

SMP_logo_kw

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland

Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił do Klastra Startup made in Poland, współpraca z Uniwersytetem Medycznym pozwoli nam na wspólną realizację projektów badawczo- rozwojowych z Centrum Innowacji i Transferu Technologii, których wynikiem będą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest uczelnią otwartą na współpracę, świadomą swoje roli w rozwoju miasta, regionu i kraju, posiada 80 klinik, zatrudnia 1600 lekarzy i przyjmuje ponad 86 000 pacjentów rocznie, a studiuje 11 000 studentów Liczby robią wrażenie,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin około medycznych, ale także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą.

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

Centrum Innowacji i Transferu Technologii to promotor korzyści płynących ze współpracy nauki z biznesem w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Jego zadaniem jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz transfer wiedzy i technologii wywodzących się z UM w Łodzi, poprzez budowanie i utrzymywanie stałych relacji ze środowiskiem gospodarczym.

Centrum zapewnia ochronę własności intelektualnej, obsługę sprzedaży praw do wynalazków, udzielanie licencji na technologie, tworzenie spółek spin-off oraz spin-out. Poprzez Komisję ds. Własności Intelektualnej udziela opinii w sprawach związanych z ochroną, innowacyjnością i komercjalizacją dóbr intelektualnych.

CIiTT dysponuje Sekcją ds. Badań Klinicznych, której zadaniem jest nadzorowanie i monitorowanie badań klinicznych realizowanych przez Uczelnię.